Preview Mode Links will not work in preview mode

Dona Hariri i spänstiga samtal med gäster om viktiga frågor kring barnens rättigheter.

Barn är individer med rättigheter - och med olika behov och utgångspunkter. Det handlar om flickor och pojkar, funktionsnedsättning, socioekonomisk bakgrund och mycket annat. När FN:s barnkonvention blev lag i Sverige 1 januari 2020 blev det mer fokus på barns rättigheter. Det tänker vi ta upp i sex avsnitt av Snacka om barnrätt.

Snacka om barnrätt är en podcast från Länsstyrelsen i Stockholm och produceras av Umami produktion.

Transkribering av avsnitten hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/barnets-rattigheter-och-barnkonventionen.html 

Dec 15, 2020

Många barnfamiljer som blir vräkta syns inte i statistiken – men de finns. Vad betyder det för ett barn att inte ha en trygg bostad? Det är saker Dona Hariri tar upp i tredje avsnittet av Snacka om barnrätt.
Dona samtalar med Tove Samzelius, Rädda Barnen och forskare vid Malmö Universitet och Lotta Rapacioli,...


Dec 1, 2020

Snacka om barnrätts andra avsnitt handlar om barn, idrott och jämställdhet, vi snackar om idrott för alla.
Gäster hos Dona Hariri i studion är Sofia B. Karlsson, Riksidrottsförbundet och Charlotte Ovefelt, Brommapojkarna.


Nov 13, 2020

I första avsnittet av Snacka om barnrätt ska vi prata om barn som utnyttjas för kriminella syften – vi ska prata om barnkurirer. Dona Hariri som är barnrättsjurist pratar med polisen Martin Lazar och åklagaren Thomas Ahlstrand.